Používané materiály

   při řešení a montáži vycházíme z nejnovějších poznatků výrobních a dodavatelských firem mezi něž v první řadě patří firma Cemix, dále firmy JUB, Terranova, Hasit, Baumit, Rockwool, Lu..Po.Therm, Ursa, Heluz, Isover a další

   používáme vždy celý kompletní systém od jednoho dodavatele a tím předcházíme nečekaným závadám

   zákazník má možnost výběru druhu, struktury i barevného řešení dle námi dodaných podkladů

Druhy tepelného izolantu

   polystyren - fasádní izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu

V poslední době stále více používáme šedý grafitový polystyren, který má o 20% větší účinnost než klasický bílý polystyren.

   minerální vlna - desky s podélnými nebo nebo kolmými vlákny

   Lu..Po.Therm folie - supertenká izolace pro zateplení. Vícevrstvá folie Lu..Po.Therm 3cm izoluje lépe než 20cm minerální vlny. Více o materiálu Lu..Po.Therm najdete na webových stránkách

Finální vrchní omítky

   minerální

   pastovité (akrylátové, silikátové, silikonové, mozaikové)

mohou být rýhované a zatírané = 1,5 až 3 mm

Rozhodujete se? Máte nejasnosti? Potřebujete nějaké informace?

Obraťte se na nás ...

 
© 2011 Jiří Soudek - Zafas | Tel.: +420 566 566 409 | Mob: +420 603 227 679 | e-mail: soudek@zafas.cz